Autori

Editura Cartea Românească Educațional întreține o relație amiabilă cu autorii care doresc să publice cărți în editura noastră, bazându-ne pe documente juridice corect întocmite în limitele legii. 

Pentru a propune un manuscris spre publicare primul pas este trimiterea către secretariatul Editurii a manuscrisului însoțit de o simplă cerere. 

Se recomandă ca forma de prezentare a manuscrisului să fie cea electronică, redactată în word sau PDF. În mod excepțional, se pot primi printuri sau manuscrise holografe.  

Consiliul editorial distribuie manuscrisul membrilor Consiliului  care recomandă publicarea, temporizarea cu recomandări sau respingerea acestuia. 

Se consultă autorul în legătură cu acceptarea draftului de contract după care se semnează contractul. 

În cazul semnării bilaterale a documentului juridic se procedează la introducerea manuscrisului în etapa de procesare care cuprinde proceduri editoriale specifice.  Urmează multiplicarea lucrării și trimiterea în piață.

Pe tot acest parcurs de procesare/tipărire se menține o stransă legatură editură-autor. Odată pe an, în luna ianuarie se realizează o sinteză a difuzării materialului pe piața cărții și eventual se stabilește o corecție a strategiei comune de promovare și marketing.